Nejlepší kousky z Bílých Karpat

Cesta za dědictvím Bílých Karpat aneb Poznej - Pochop - Připrav si.

S těžce tělesně postiženými dětmi spolupracujeme již nějakou dobu. Cílem projektu bylo vytvořit pobytový program EVVO pro děti se zdravotním handicapem. Program jim zprostředkoval kontakt s přírodou Bílých Karpat. Umožnil POZNAT poctivou práci tradičních řemeslníků a farmářů, POCHOPIT vznik potravin a naučit se je PŘIPRAVIT.

Při pobytu v Hostětíně jsme s nimi uskutečnili exkurze k regionálním výrobcům, odkud si přivezli suroviny pro výrobu toho, co je pro ně běžnou každodenní věcí kupovanou v obchodě. A tu si potom sami vyrobili. Pekli pečivo, vyráběli máslo a mléčné výrobky, vyráběli si přírodní kosmetiku, bylinkový čaj, ale i vařili zdravé mlsání... 

Pracovali jsme i s těmi, kdo se o postižené děti starají. A připravili jsme pro ně inspirační materiál - Nápadník.

HLAVNÍ CÍL projektu:

Rozšířit environmentální výchovu směrem k handicapovaným dětem a mládeži. Zprostředkovat jim kontakt s přírodou Bílých Karpat a poznání místního přírodního a kulturního dědictví. Poznat poctivou práci tradičních řemeslníků a farmářů, pochopit vznik výrobků a potravin a naučit se je připravit.

Jako výstup projektu vznikl jednak pobytový program a jednak Nápadník, který prezentuje některé aktivity vhodné pro práci s tělesně postiženými dětmi. Pokud o něj máte zájem, napište nám: tbk@tradicebk.cz - zašleme vám ho zdarma.

Přinosy:

Propojování EVVO se sociální oblastí (nový trend a doposud nulová nebo malá nabídka aktivit EVVO ve ZL kraji). Byly osloveny nové cílové skupiny pro EVVO. Podílíme se na rozvoji spolupráce v rámci různých NNO. TBK je jako příklad dobré praxe pro ostatní ekocentra. Vznikl nový pobytový program, který bude zařazen do nabídky EVP realizovaných v Hostětíně. Metodiku programu mohou převzít i jiná ekocentra a rozšířit své cílové skupiny. Zkušenosti z EVVO pro handicapované budou sdíleny a konzultovány s dalšími ekocentry ZL kraje, aby se výsledky práce rozšířily. Zvýší se kvalita činnosti žadatele. Zlepší se nabídka služeb EVVO ve Zlínském kraji. Lze využít i jako EVP pro školy, a to jako pobytový i jednodenní program.

 

Projekt byl spolufinancován Zlínským krajem.Tweet