Nejlepší kousky z Bílých Karpat

Čtyři živly pro malé badatele

Účelem projektu bylo vytvořit a pilotně ověřit metodiku nového pobytového programu pro děti z MŠ, který přináší nové metody - badatelsky orientovanou výuku pro MŠ (dosud spíš pro ZŠ). Tyto metody představit i pedagogům.

HLAVNÍ CÍL:

Podpořit v dětech přirozenou zvídavost a touhu bádat a zkoumat taje přírody, přímo v přírodě. Pomocí osobního zážitku a badatelských aktivit zvýšit u dětí uvědomění si jedinečnosti, důležitosti a zranitelnosti přírody a krajiny, posílit tak vztah a úctu k přírodě. Inspirovat a motivovat pedagogy k využívání badatelské výuky.

V rámci projektu vznikla metodika výukového programu a výukové materiály - pracovní listy. Program jsme pilotně ověřili. Proběhlo také školení lektorů v badatelské výuce.

 

Projekt byl spolufinancován Zlínským krajem.Tweet