Nejlepší kousky z Bílých Karpat

Když je vody nedostatek

Hlavním cílem projektu bylo, aby žáci, studenti a pedagogové začali chápat problematiku nedostatku vody v krajině jako důležité téma, znali souvislosti se změnou klimatu, věděli, co je příčinou problému, jaké jsou důsledky a jak s vodou hospodařit - v krajině, v obci i v domácnostech.

K naplnění tohoto cíle jsme připravili metodiku, která umožní pedagogům či pracovníkům EVVO interpretovat žákům toto téma v průběhu celého roku. Zabýváme se v ní souvislostmi se změnou klimatu, s hospodařením v krajině i tím, jak chránit vodu ve školách a domácnostech. S využitím bádání, simulační hry, přímého kontaktu s krajinou a jiných metod interpretace motivujeme žáky, aby se začali zajímat o téma. Ukážeme jim důležitost problému a pomůžeme jim uvědomit si souvislosti. K metodice patří i rozsáhlý soubor pracovních listů.

V rámci projektu jsme celoročně spolupracovali se dvěma školami z regionu.
Získané poznatky i metodiku rozšiřujeme i do jiných škol či ekocenter.

Metodika Celý rok na suchu je volně dostupná a rádi vám ji zdarma zašleme. Kontaktujte nás prosím na e-mailu: tbk@tradicebk.cz

 


Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.Tweet