Nejlepší kousky z Bílých Karpat

Tajuplný život lesa

Terénní výuka, v přirozeném autentickém prostředí, prohlubuje pozitivní a zodpovědný vztah dětí k přírodě. Proto jsme vytvořili výukový program pro 3.-5. třídu pro výuku o lese přímo v lese, a to pomocí pozorování, na základě vlastního osobitého prožitku a zkušenosti. Program může být lektorovaný nebo samoobslužný, žáci využívají badatelské batůžky.

V lese vznikla i stálá, volně přístupná Lesní stezka s badatelskými úkoly.

 

AKTIVITA 1: ŠKOLENÍ PRACOVNÍHO TÝMU A ÚVODNÍ TERÉNNÍ PRŮZKUM

  • školení na téma badatelské výuky
  • terénní průzkum a mapování

 AKTIVITA 2: VÝUKOVÝ PROGRAM

Vytvořili jsme jednodenní EVP, který probíhá v terénu, v lese. Délka trvání 3-5 hodin.
Program mohou lektorovat buď naši pracovníci, nebo může být samoobslužný, kdy jej lektorují v Hostětíně samotní učitelé při návštěvě Hostětína (pokud z nějakého důvodu nechtějí nebo nemohou využít lektory z ekocentra).

Program vychází z badatelsky inspirovaných aktivit. Žáci zkoumají podmínky v lese, dělají pokusy, srovnávají, pozorují a vyvozují závěry, kladou otázky a hledají odpovědi, vnímají les všemi smysly a zjišťují souvislosti.

Program jsme pilotně ověřili.


AKTIVITA 3: LESNÍ STEZKA TAJUPLNÝ SVĚT STROMŮ

Stezka Lesní tajemství je volně přístupná i pro individuální využití rodinami s dětmi.
Stezka formou panelů informuje o lesních zajímavostech a vybízí k badatelským činnostem. Jsou na ní úkoly pro zkoumání lesa, které mají žáci/děti splnit, vypátrat, vyzkoumat a tak se dozvědět více o lese.
Úkoly se týkají mikrosvěta a makrosvěta v okolí stromů a hravou formou vtahují děti do problematiky.

Panely lesní stezky jsou k dispozici v pdf pro využití na školách, např. v rámci projektových dní. Pro školy máme i metodiku k využití stezky.

AKTIVITA 4: ZAŘAZENÍ DO NABÍDKY, PROPAGACE

 

Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 Tweet