Nejlepší kousky z Bílých Karpat

Tam za vodou v rákosí

Stěžejním tématem terénního výukového programu jsou obojživelníci. Aktivity projektu Tam za vodou v rákosí volně navazují na aktivity projektu Vzhůru do mokřadu, který byl realizován v předchozím roce. 

V rámci programu se žáci seznámí se základními informacemi o ekologii obojživelníků. Dozvědí se, jaký je vývojový cyklus obojživelníků, jaké druhy obojživelníků žijí na území ČR, čím se od sebe odlišují, jaké podmínky jsou pro život obojživelníků nezbytné a také, jak měnící se klima a činnost člověka ovlivňuje život těchto ohrožených druhů. 

Program klade důraz jednak na rozvíjení badatelských dovedností a týmovou spolupráci, ale také na rozvoj senzitivity k obojživelníkům. Program je koncipován tak, aby žáky motivoval k praktické ochraně obojživelníků, což bude ústředním tématem navazujícího programu.

HLAVNÍ CÍL:

  • Žák rozvíjí vztah k přírodě

  • Žák se dozví nové informace o obojživelnících 

  • Žák rozvíjí badatelské dovednosti

  • Žák je motivován k praktické ochraně obojživelníků

 

VÝSTUPY

Metodika a pracovní listy

V případě, že vám odkaz na metodiku a pracovní listy nefunguje ozvěte se prosím paní Jitce Datinské  (jitka.datinska@veronica.cz).

 

 

 Projekt byl spolufinancován Zlínským krajem

 Tweet