Nejlepší kousky z Bílých Karpat

Bádej a hraj, poznej náš kraj (EVVO pro děti s handicapem)

Projekt rozšiřuje environmentální výchovu směrem k handicapovaným dětem a mládeži, zprostředkovává jim kontakt s přírodou Bílých Karpat a interpretuje místní přírodní a kulturní dědictví.

V rámci projektu vznikl pobytový program, ve kterém je hravou formou seznamujeme s nutností podpory biodiverzity a hospodaření s vodou v sadech. Prohlubujeme jejich vztah k přírodě a motivujeme je k její ochraně. Témata biodiverzity a vody jsou zásadní celospolečenská témata a je nutné o nich  vzdělávat mladou generaci (ale i jejich pečovatele).

HLAVNÍ CÍL projektu:

Propojovat EVVO se sociální oblastí a rozšířit environmentální výchovu směrem k handicapovaným dětem a mládeži.
Zprostředkovat jim kontakt s přírodou Bílých Karpat a interpretovat místní přírodní a kulturní dědictví.
Formou badatelsky orientované výuky je seznámit s krajinou Bílých Karpat a přinést poznání v souvislostech o podpoře biodiverzity a hospodaření s vodou, to vše na základě poutavého příběhu o udržitelném způsobu života fiktivních místních obyvatel, který děti vtáhne do děje, umožní jim prožívat typické situace a příběhy spojené s hospodařením v Bílých Karpatech v minulosti, současnosti i budoucnosti a motivovat je k zodpovědnému způsobu života a péči o životní prostředí.

Dílčí cíle:

1) zvýšit odbornou kapacitu lektorů žadatele, ekocenter a sociálních pracovníků v oblasti EVVO pro handicapované. 
2) prostřednictvím pobytového programu poskytnout handicapovaným kontakt s přírodou a poznání přírodního a kulturního dědictví Bílých Karpat, se zaměřením na biodiverzitu a vodu. 
3) inspirovat a dát návod dalším organizacím, jak mohou interpretovat přírodní dědictví handicapovaným dětem a mládeži a vytvářet aktivity v rámci EVVO u této cílové skupiny.
4) rozvíjet environmentální výchovu pro handicapované, sdílet výsledky a motivovat a povzbuzovat další (nejen) ekocentra k práci s handicapovanými. 

 

AKTIVITY PROJEKTU

Aktivita 1: SPOLUPRÁCE A VZDĚLÁNÍ LEKTORŮ EVVO A PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

V rámci této aktivity prohloubíme spolupráci s vybranými pacientskými organizacemi (SMÁci z.s., SONS ČR, ČAVO), školami zaměřenými na sociální práci (např. Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice) a dalšími ekologickými středisky (prostřednictvím sítí Pavučina a z.s. LÍSKA).
Pracovníkům a externím lektorům žadatele poskytneme školení, které rozšíří jejich lektorské dovednosti s ohledem na práci s handicapovanými.

Aktivita 2: POBYTOVÝ PROGRAM

Vzhledem ke specifikům cílové skupiny je potřeba pobytový program i jednotlivé aktivity a pomůcky detailně promyslet a připravit ve spolupráci se zástupci z pacientských organizací a pracovníky, kteří možnosti a potřeby cílové skupiny dobře znají.
Vzniknou dvě formy scénáře - konkrétní scénář pro SMA a rozsáhlejší “Nápadník” pro práci s dalšími cílovými skupinami, zejména nevidomými a slabozrakými.

Pobytový program, specificky zaměřený na práci s cílovou skupinou dětí se SMA - spinální muskulární atrofií - bude dle scénáře pilotně ověřen. V rámci vícedenního programu bude připravena “celo pobytová hra”, která děti provede daným tématem biodiverzity a hospodaření s vodou v sadech a zahradách.

Aktivita 3:  “NÁPADNÍK” 

Připravíme soubor aktivit, které lze dělat na téma biodiverzita a voda v sadech s dětmi s jiným handicapem.

NÁPADNÍK KE STAŽENÍ

 

Tisková zpráva o projektu

 

Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

 Tweet