Nejlepší kousky z Bílých Karpat

Voda v krajině - ZLK

Nedostatek vody v krajině a sucho jsou zásadními tématy v současné probíhající změně klimatu. Zjednodušeně lze říct, že nebude-li voda v krajině, nastanou (nejen) v naší republice nepředstavitelné a nepředvídatelné celospolečenské problémy.


Za posledních 20 let i každý občan ve Zlínském kraji vidí, že s koloběhem vody není něco v pořádku. Stále častější přívalové srážky, povodně - na druhou stranu období sucha s extrémními teplotami, vysychající toky, snižující se hladina spodní vody. To vše je alarmující, a proto je nezbytné společnost vzdělávat v problematice zachytávání a udržení vody v krajině - volné i urbanizované. Jedná se však o nesmírně komplexní téma, kterému je složité správně porozumět a poté ho správně a vhodně interpretovat.

Pro udržitelnou budoucnost je zásadní, aby již ve školách pochopili žáci, jaký je vliv člověka na životní prostředí a proč voda v krajině chybí a proč z ní mizí. Musí vědět, jak člověk ovlivňuje svým chováním koloběh vody i změnu klimatu, co ta změna přináší lidem a co můžeme dělat - ať již jako prevenci nebo v rámci adaptace. Je zásadní, aby se o tom dozvěděli již při základní školní výuce, protože v dospělosti nebudou mít k těmto souvislostem i informacím přístup, pokud se jimi nebudou přímo cíleně zabývat. Ovšem v současných učebnicích se toto téma zatím téměř nenachází.

 

Cílem předkládaného projektu bylo přispět ke změně této situace. Vznikly tyto výstupy:

- METODIKA, která umožní předávat žákům kompletní informace a souvislosti o nedostatku vody v krajině. Tvorbě metodiky bude předcházelo SETKÁNÍ EXPERTŮ k interpretaci tématu a ŠKOLENÍ LEKTORŮ.
- 3-DENNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM. Je využitelný jako pobytový program ve střediscích EVVO nebo ve školách jako celoroční projekt pro školy ve Zlínském kraji. Program využívá badatelské metody, simulační hru, kritické myšlení, přímý kontakt s krajinou, práci s nově vytvořenými výukovými demonstračními pomůckami, pracovními listy a jiné metody interpretace. Motivuje žáky, aby se začali zajímat o téma, ukáže jim důležitost problému a pomůže jim uvědomit si souvislosti. Program PILOTNĚ OVĚŘÍME a proběhne EVALUACE, posléze PROPAGACE a zařazení do stálé nabídky pobytových programů realizovaných v Hostětíně.

 

Projekt byl spolufinancován Zlínským krajem.

 Tweet