Nejlepší kousky z Bílých Karpat

Podporujeme místní

Hlavním cílem projektu byla podpora environmentálně odpovědné spotřeby na komunální úrovni formou propagace místních produktů a osvětou u cílových skupin. Poskytnutím konkrétního návodu a příkladu dobré praxe umožnit a usnadnit cílovým skupinám zavést systematickou podporu místní produkce do praxe.

Dílčí cíle:

 • vzdělávat a motivovat komunální sféru (obce, MAS, firmy aj.), aby podporovali místní produkci, nabídnout jim komplexní postup (manuál) a podklady pro rozhodování ohledně podpory místní produkce
 • sestavit komplexní nabídku místních producentů (seznam regionálních řemeslníků, zemědělců i poskytovatelů služeb, kteří využívají místní výrobky)
 • představit veřejnosti možnosti, jak a proč změnit její spotřebitelské vzory pro
 • rozhodování a usnadnit jim tuto změnu
 • prostřednictvím osvětové kampaně rozšířit znalosti o přínosech místních produktů

Realizované aktivity:

 • Soupis místních producentů - databáze kontaktů na regionální výrobce, prodejny regionálních výrobků a prodejní akce (jarmarky, slavnosti)
 • Výpočet lokálního multiplikátoru v modelové instituci
 • Manuál „Jak podpořit místní ekonomiku“
 • Power-pointová prezentace o místní produkci
 • Jednání s obcemi a institucemi
 • Propagační leták „Fandím místním výrobkům“
 • Motivační soutěž – zveřejněna na www.tradicebk.cz/soutez
 • Kampaň na facebooku
 • Zápis producentů v interaktivní mapě – www.ekomapa.org
 • Jarmark místních produktů a účast a propagace místních produktů na dalších regionálních jarmarcích a slavnostech
 • Mediální podpora 

Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.Tweet