Nejlepší kousky z Bílých Karpat

Kraj ovoce

Hlavní cíl projektu: Propagace a vzdělávání o ekologickém ovocnářství

Dílčí cíle:

1.    Propagací ovocnářství zvýšit povědomí veřejnosti o jedinečnosti a významu ovocnářství v Bílých Karpatech. Zvýšit pozitivní vnímání zemědělské krajiny ovocných stromů a ekologického zemědělství v očích veřejnosti. Propagovat ovocnářství jako součást místního kulturního a přírodního dědictví.

2.    Poskytováním poradenství a vzděláváním zvýšit odborné znalosti i praktické dovednosti ovocnářů, které povedou ke zlepšování péče o sady a zemědělskou krajinu.

3.    Zvýšit zájem majitelů sadů o péči o sady, o využívání environmentálně šetrných zemědělských postupů, případně o převod sadů do režimu ekologického zemědělství.

4.    Zvýšit informovanost veřejnosti o systému ekologického zemědělství se zaměřením na ovocnářství, o lokálních produktech a bioproduktech. Prezentovat současnou infrastrukturu zpracování ovoce - moštárny, sušírny, palírny, podniky zpracovávající ovoce přednostně v bio kvalitě a zvýšit tak zájem veřejnosti o tyto produkty, čímž dojde k podpoře ekologické produkce a zpracování ovoce.

Aktivity projektu:

Aktivita 1: Kraj (BIO)ovoce - Osvěta a propagace ekologického ovocnářství

1.1 Potulné ovocnářství - vycházka do krajiny s ovocnářem

1.2. Propagační kampaň (sociální sítě, Ekomapa)

1.3.1. Putovní výstava o ekologickém ovocnářství a starých krajových odrůdách ovoce

1.3.2. Propagace starých odrůd ovoce a ovocnářské vzdělávání hravou formou - pexeso, pohlednice

1.3.3. Mapa sadu starých krajových odrůd ovoce

1.3.4. Osvětová akce na propagaci ovocnářství - Jablečná slavnost

Aktivita 2 Vzdělávání - Ovocnářská škola

Oblast 1: Výsadba, množení a řez ovocných stromů - 3 dvoudenní semináře

Oblast 2: Péče o ekologický sad – seminář s praktickým workshopem

Oblast 3: Zpracování ovoce – exkurze ke zpracovatelům ovoce

 

Projekt Kraj ovoce je realizovaný s finanční podporou Mze.

 

 

 

 

 Tweet