Nejlepší kousky z Bílých Karpat

TBK - regionální značka pro společný rozvoj

V letech 2013-2014 jsme realizovali program podpořený z Fondu mikroprojektů, z Programu přeshraniční spolupráce SR-ČR. V rámci projektu proběhly tyto aktivity:

  • Vypracována Analýza potřeb místních producentů a držitelů známky TBK. Marketingová strategie pro czTBK a skTBK.
  • Poskytovali jsme poradenství pro stávající a potenciální držitele známky. Udělování a obnovování známky czTBK a skTBK. Udělili jsme 22 nových regionálních značek.
  • Dvě exkurze u držitelů známky - pro rozvoj sítě TBK a vnějších vazeb.
  • Dvě facilitovaná setkání držitelů značek czTBK a skTBK 
  • Školení ke zvyšování manažerských dovedností - školení o propagaci a školení o prodeji ze dvora
  • Nové společné webové stránky
  • Společné prezentace držitelů známky czTBK a skTBK - Jablečná slavnost, Biojarmark v Trenčíně a prezentace na dalších akcích v regionu
  • Propagace známky, propagace regionu 
  • Informační materiály, nový katalog držitelů TBKTweet