Nejlepší kousky z Bílých Karpat

Jak uspořádat akci? Regionálně, šetrně, odpovědně.

Hlavní cíl:

Podpora environmentálně odpovědné spotřeby na komunální úrovni formou propagace místních a environmentálně šetrných produktů a osvětou

Poskytnutím konkrétního návodu „jak na to“ umožnit a usnadnit cílovým skupinám systematickou podporu ekologicky šetrné a místní produkce a poznatky využít při organizování environmentálně odpovědných akcí.

Aktivita 1: Akce jako vizitka environmentálně odpovědné spotřeby

  • Manuál “Jak na environmentálně odpovědnou akci?”. Pilotní ověření a vyhodnocení 
  • Výpočet Lokálního multiplikátoru LM2
  • Informační letáček
  • Praktická pomůcka - Ukazatel Jak “eko” je naše akce?
  • Mediální výstupy

Aktivita 2: Soupis, podpora a propagace místních výrobků a výrobců 

  • vybudování databáze regionálních výrobců (min. 200 kontaktů)
  • vytvoření Katalogu regionálních výrobců (online, s možností třídění a vyhledávání)
  • propagace místních výrobků a Katalogu 

Aktivita 3: Osobní setkání k podpoře místní produkce

4 setkání pěti regionálních značek ze Zlínského kraje, setkání se zástupci Zlínského kraje

Aktivita 4: Živé regionální značky

Práce s držiteli regionální značky, certifikace nových držitelů.

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 Tweet