Nejlepší kousky z Bílých Karpat

Cesta za dědictvím Bílých Karpat

S těžce tělesně postiženými dětmi spolupracujeme již nějakou dobu. V rámci tohoto grantu jsme jim připravili nový pobytový program, zaměřený na tradiční řemesla. 

Při pobytu v Hostětíně jsme s nimi uskutečnili exkurze k regionálním výrobcům, odkud si přivezli suroviny pro výrobu toho, co je pro ně běžnou každodenní věcí kupovanou v obchodě. A tu si potom sami vyrobili. Pekli pečivo, vyráběli máslo a mléčné výrobky, vyráběli si přírodní kosmetiku, bylinkový čaj, ale i vařili zdravé mlsání... 

Pracovali jsme i s těmi, kdo se o postižené děti starají. A připravili jsme pro ně inspirační materiál - Nápadník.

HLAVNÍ CÍL projektu:

Rozšířit environmentální výchovu směrem k handicapovaným dětem a mládeži. Zprostředkovat jim kontakt s přírodou Bílých Karpat a poznání místního přírodního a kulturního dědictví. Poznat poctivou práci tradičních řemeslníků a farmářů, pochopit vznik výrobků a potravin a naučit se je připravit.

Dílčí cíle:

1) spoluprací s vybranými spolky a organizacemi, které pracují s handicapovanými dětmi a mládeží, zvýšit odbornou kapacitu lektorů TBK v oblasti EVVO pro handicapované

2) prostřednictvím pobytového programu poskytnout handicapovaným kontakt s přírodou a poznání přírodního a kulturního dědictví Bílých Karpat

3) dát organizacím tipy a inspiraci, jak interpretovat místní dědictví handicapovaným dětem a mládeži a jak mohou rozvíjet aktivity v rámci EVVO u této cílové skupiny

4) rozvíjet environmentální výchovu pro handicapované, sdílet výsledky a motivovat a povzbuzovat další (nejen) ekocentra k práci s handicapovanými.

Jako výstup projektu vznikl Nápadník, který prezentuje některé aktivity vhodné pro práci s tělesně postiženými dětmi. Pokud o něj máte zájem, napište nám: tbk@tradicebk.cz - zašleme vám ho zdarma.

Můžete si stáhnout tiskovou zprávu o projektu.

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.Tweet