Nejlepší kousky z Bílých Karpat

Regionální a BIO, prosím...

Hlavní cíl projektu: 

Propagace regionálních a bio potravin a představení jejich producentů veřejnosti

Dílčí cíle:

  • Propagovat regionální produkty, včetně biopotravin
  • Ukázat spotřebitelům od koho, co a kde mohou v regionu nakupovat 
  • Motivovat spotřebitele k nákupu a využívání regionálních a bio potravin. 
  • Oslovit nové cílové skupiny (děti, mládež) prostřednictvím propagační kampaně s využitím moderních médií

Aktivity projektu:

A1: Jak chutná jídlo z regionu?

  • Kurzy vaření z regionálních potravin (2 kurzy)
  • Exkurze s ochutnávkou k regionálním producentům a zpracovatelům potravin (2 exkurze)

A2: Propagační akce pro veřejnost

A3: Propagační kampaň

Projekt je realizován s finanční podporou MZe v rámci dotací pro NNO.

 

 Tweet