Nejlepší kousky z Bílých Karpat

Podpora

Regionální značka Tradice Bílých Karpat® získává finanční podporu z různých zdrojů. V daných letech projekt podpořily následující organizace a instituce.

 • 2021 - 2022 | Zlínský kraj, Čtyři živly pro malé badatele
 • 2021 | MŽP, Čtyři živly pro malé badatele (pobytový program s badatelskou výukou)
 • 2021 | MŽP, Tajuplný život lesa (výukový program pro školy, lesní stezka pro veřejnost)
 • 2020 - 2021 | Zlínský kraj, Když je vody nedostatek (celoroční program pro školy)
 • 2020 - 2021 | Zlínský kraj, S kapkou vody za poznáním (EVVO pro handicapované děti a mládež)
 • 2020 | MŽP, Když je vody nedostatek (metodika pro celoroční spolupráci se školou v problematice sucha v krajině)
 • 2019 | Zlínský kraj, Cesta za dědictvím Bílých Karpat aneb Poznej - Pochop - Připrav si.
 • 2019 | Zlínský kraj, Voda v krajině
 • 2019 | MŽP, Cesta za dědictvím (programy s tradičními řemesly pro handicapované děti)
 • 2019 | MŽP, Voda v krajině (pobytový program pro školy)
 • 2018 | MŽP, Voda živá - Hostětínské bludiště v přírodě (celoročně přístupná hra v terénu)
 • 2017|2018, Zlínský kraj, Doupné stromy (celoroční vzdělávací program pro školy)
 • 2017 | MZe, Kraj ovoce (ovocnářské vzdělávání, propagační a osvětové materiály, Jablečná slavnost)
 • 2016|2017 | Zlínský kraj, Badatelská stezka (samoobslužné pracovní listy - průvodce po stezce lesem naokolo Hostětína)
 • 2016 | MŽP, Jak uspořádat akci? Regionálně, šetrně, odpovědně (manuál Jak na environmentálně odpovědnou akci, leták, online katalog regionálních producentů, propagace a rozvoj regionálních značek)
 • 2016 | MZe, Projekt Regionální a bio, prosím... (kurzy vaření z regionálních potravin, exkurze k producentům potravin, biojarmark při Jablečné slavnosti, Zahradní slavnost, soutěž propagačních videoklipů, webová soutěž pro spotřebitele)
 • 2014 | MŽP, Projekt Podporujeme místní - Podporou místní produkce k udržitelnému rozvoji regionu (manuál místní ekonomiky, propagační letáček, osvětová kampaň, jednání v regionu aj.)
 • 2014 | Zlínský kraj, Podprogram Podpora ekologických aktivit v kraji. Projekt Za bělokarpatskými poklady (exkurze za poznáním krajiny, přírody a řemesel regionu)
 • 2013–2014 | Fond mikroprojektů, Program přeshraniční spolupráce SR-ČR. Projekt Tradice Bílých Karpat - regionální značka pro společný rozvoj (rozvoj a propagace přeshraniční regionální značky)
 • 2011 | Zlínský kraj, Podprogram Podpora ekologických aktivit v kraji. Projekt Příroda v řemeslech a tradicích (výukové programy)
 • 2011 | Zlínský kraj, Fond kultury. Jablečná slavnost
 • 2010 | MŽP ČR. Projekt Lidé k řemeslům, řemesla k lidem.
 • 2010 | Nadace Jana Pivečky, Projekt Jablečná slavnost spolu a bez bariér
 • 2009 | Ministerstvo životního prostředí ČR. Projekt Regionální známka pro držitelné Bílé Karpaty (vzdělávací, informační a osvětové aktivity, rozšíření certifikačního systému o služby a poradenství)
 • 2006–2008 | Rozvojový program Spojených národů – Fondu životního prostředí (UNDP-GEF) prostřednictvím Nadace Partnerství a FOA – nadačního fondu pro ekologické zemědělství. Projekt Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v ČR.
 • 2006–2007 | Evropská unie (Fond mikroprojektů spravovaný Regionem Bílé Karpaty) - 


Tweet