Nejlepší kousky z Bílých Karpat

Stát se držitelem značky

Chcete se stát držitelem značky Tradice Bílých Karpat?

10 výhod, které vám značka TBK přinese

 1. zviditelnění vašich výrobků a služeb
 2. prezentace na společných webových stránkách a facebooku
 3. prezentace v tištěném katalogu držitelů značky 
 4. propagace značky v médiích
 5. propagace značky na jarmarcích a slavnostech
 6. zprostředkování prodeje výrobků ve vybraných prodejních místech
 7. zvýšení prestiže výrobků – TBK je značka kvality
 8. zvýšení hrdosti na vaši příslušnost k regionu Bílých Karpat a souznění s ním
 9. možnost účasti zdarma na největší přehlídce držitelů TBK, Jablečné slavnosti v Hostětíně
 10. možnost účastnit se vybraných školení a aktivit TBK 

 

Držením regionální značky pomůžete nejen svému podnikání, ale přispějete i k propagaci a rozvoji našeho krásného kraje a k obnově místních tradic.

 

Splňuje váš výrobek či služba požadovaná kritéria?

Každý výrobek či služba musí splňovat tzv. certifikační kritéria, tedy soubor závazných podmínek.

Kritéria pro žadatele o značku

 1. Provozovna v Bílých Karpatech (podívejte se, zda vaše obec patří do regionu Bílých Karpat)
 2. Splnění standardních zákonných požadavků na výrobu nebo činnost (finanční a právní podmínky, hygiena, standardní kvalita)
 3. Výroba bez nepříznivých vlivů na životní prostředí

Kritéria pro výrobek či službu

 1. Splnění všech předpisů a norem, které jsou pro daný produkt a službu stanoveny
 2. Šetrnost výrobku či služby vůči životnímu prostředí
 3. Vazba produktu k regionu, která se posuzuje na základě pěti podmínek – tradice produktu, technologie či výrobce v Bílých Karpatech, zda je vyroben z místních surovin, vyrábí se ručně, obsahuje motiv charakteristický pro Bílé Karpaty nebo je výjimečně kvalitní (toto poslední souhrnné kritérium se hodnotí na základě bodování)
 

Jak můžete o značku požádat?

O regionální značku můžete požádat prostřednictvím žádosti pro výrobek nebo žádosti pro službu, ve které popíšete produkt, o jehož certifikaci žádáte, a zároveň jej sám obodujete. Pokud je to možné, připojíte k vyplněné žádosti i vzorek výrobku, který vám po zasedání Komise vrátíme zpět. Vše odešlete na adresu Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, Hostětín 4, 687 71.

Vaši žádost posoudíme a spojí se s vámi osoba, která provádí certifikaci. Spolu potom projdete všechna kritéria (toto se většinou odehrává přímo ve vaší provozovně). Pokud kritéria splňujete, je vaše žádost doporučena ke schválení Komisi pro certifikaci. V případě kladného rozhodnutí Komise obdržíte certifikát a je s vámi uzavřena smlouva o užívání značky.

Před vyplněním žádosti si podrobně prostudujte zásady pro udělení a užívání značky.

 

Kolik vás užívání značky bude stát?

Na náklady spojené s chodem celého systému značení a propagace uživatelé značky přispívají. Výše poplatku za používání značky se pohybuje od 500 do 2 000 Kč a je odstupňovaná podle velikosti producenta (podle počtu zaměstnanců).

Poplatek za udělení (proces certifikace výrobku/služby)

Jednorázově při podání první žádosti, všichni producenti 500 Kč

 

Poplatek za užívání značky/rok

Typ producenta Poplatek
Mimo hlavní zdroj obživy 500 Kč *
Živnostník (OSVČ) 750 Kč
Do 10 zaměstnanců 1 500 Kč
Více než 10 zaměstnanců 2 000 Kč

 

* V odůvodněných případech (nezaměstnaní, ženy na MD apod.) lze požádat o snížení poplatku na 250 Kč na daný rok.Tweet